Vor Turistinformation fås i forretninger, hoteller

cafeterier m.v.

Our "Turistinformation" is avaible in shops, hotels, cafeterias etc.

Die "Verkehrsinformation" bekommen Sie in Geschäfte, Hotels, Cafeterias usw.

Årlige begivenheder:

Art Jam,International "Træskulptur Symposium"

Juni.

Fåremærken: anden weekend i september, 8-9-10-11, 2022

"Smag på Marsken": september, 24, 2022

Annual Events:

"Art Jam, International Wood Sculpture Symposium"

"Sheep Market", September. 8-9-10-11. 2022

"Taste the Marsh", September. 24. 2022

Veranstaltungen im laufe des Jahres:

"Art Jam, international Holz Sculpture symposium", Juni.

"Der Scharfmarkt", zweite Wochenende, September. 8-9-10-11, 2022

"Auf die Marsch schmecken", September, 24, 2022