Vor Turistinformation fås i forretninger, hoteller

cafeterier m.v.

Our "Turistinformation" is avaible in shops, hotels, cafeterias etc.

Die "Verkehrsinformation" bekommen Sie in Geschäfte, Hotels, Cafeterias usw.

Årlige begivenheder:

Art Jam,International "Træskulptur Symposium"

Juni.

Fåremærken: anden weekend i september, Aflyst - corona.

"Smag på Marsken": september. Aflyst - corona

Annual Events:

"Art Jam, International Wood Sculpture Symposium"

"Sheep Market", September. Cancelled - Corona.

"Taste the Marsh", September. Cancelled - corona

Veranstaltungen im laufe des Jahres:

"Art Jam, international Holz Sculpture symposium", Juni.

"Der Scharfmarkt", zweite Wochenende, September. Abgesagt - corona.

"Auf die Marsch schmecken", September. Abgesagt - corona