Vor Turistinformation fås i forretninger, hoteller

cafeterier m.v.

Our "Turistinformation" is avaible in shops, hotels, cafeterias etc.

Die "Verkehrsinformation" bekommen Sie in Geschäfte, Hotels, Cafeterias usw.

Årlige begivenheder:

Art Jam,International "Træskulptur Symposium"

Juni.

Fåremærken: anden weekend i september

"Smag på Marsken": september.

Annual Events:

"Art Jam, International Wood Sculpture Symposium"

"Sheep Market", September.

"Taste the Marsh", September.

Veranstaltungen im laufe des Jahres:

"Art Jam, international Holz Sculpture symposium", Juni.

"Der Scharfmarkt", zweite Wochenende, September.

"Auf die Marsch schmecken", September.